Aktuellt

Sekretesskärl/Kampanj 2020

Under 2020 kommer Sydsecs dotterbolag Säkert Företag Sverige AB att ge företag möjligheten att, till en lägre kostnad, prova tjänsten Säker destruktion. Tjänsten innefattar ett eller flera 190 liters kärl för känsliga dokument, med tömning i det intervall det finns behov av. Varför skall jag välja Säkert företag för att ta hand om mina känsliga dokument? Säkert […]


Utbildning i konflikthantering

Sydsec erbjuder en skräddarsydd utbildning för den som arbetar i offentlig miljö och riskerar att möta utåtagerande personer. Utbildningen ger en god beredskap vid komplicerade situationer i, exempelvis, butiker, receptioner, idrottsanläggningar, offentliga bad eller vid uppsökande verksamhet inom vården. Sydsecs utbildning i konflikthantering kombinerar föreläsning och workshop med syfte att ge deltagarna relevanta verktyg för att i […]


Sydsecs säkerhetsprogram mot corona

Som en stark leverantör av säkerhet i Skåne och övriga Sverige tar vi coronaviruset och covid-19 på största allvar. Sydsec följde tidigt de av myndigheterna rekommenderade åtgärderna för att begränsa smittspridningen och säkerställa att vi har resurser att vara våra kunder behjälpliga, när behovet nu ökar. Sedan mars har ett generellt reseförbud gällt inom Sydsec. Vi […]


”Ställ högre krav på bevakarna”

Upphandlarna ställer för låga krav på bevakningsföretagen. Det menar ledande företrädare för den kritiserade branschen.


Ny teknik och omvärldsoro lyfter säkerhetsbranschen

Den skånska säkerhetsbranschen växer. Byggboom, ny smart teknik är tillsammans med omvärldsoro och otrygghet några av förklaringarna. Men personalbrist hotar tillväxten.


Service, kvalitet och glädje – om Sydsec får bestämma

Sydsec Bevakning AB har gått från två till 70 anställda på fem år. Utan att drabbas av växtvärk. Hur är det möjligt?


Första bevakningsföretaget certifierat

Svensk Brand och Säkerhetscertifiering har certifierat Sydsec Bevakning i Lund, den första certifieringen i Sverige enligt Svenska Stöldskyddsföreningens nya norm, SSF 1063, ”Certifierat Bevakningsföretag”. Normen är baserad på kvalitetsledningssystemet ISO 9001 men med en stor portion branschanpassning. Speciellt höga krav ställs på organisation, personal, kompetensutveckling, arbetsmiljö, skydd och säkerhet samt kvalitetssäkrade rutiner.