Om Sydsec


Sydsec Bevakning AB är en attraktiv mötesplats för säkerhetskompetens i Sverige. Företaget verkar inom ett stort antal säkerhetsområden och utför långsiktiga uppdrag för såväl den privata sektorn, som kommun och näringsliv. Sydsec Bevakning AB är ett certifierat och auktoriserat bevakningsföretag. Vi är auktoriserade för bevakningstjänster i hela Sverige. Sydsec Bevakning AB har specialiserat sig på södra Sverige, och vi har kontor i både Lund och Malmö. Vårt mål är att med långsiktighet och kvalitetstänkande och rätt personal i alla led skapa oss ett namn som ett av de ledande säkerhetsföretagen i områdena där vi verkar.

Kvalitet och Service

Sydsec Bevakning AB verkar med kvalitet och service som huvudsakliga beståndsdelar, och varje steg i vår verksamhet dokumenteras och kvalitetssäkras noga. Vår säkerhet är våra kunders trygghet!

Vi arbetar aktivt för att vara lyhörda för våra kunders behov, erbjuda närhet och en personlig relation. Detta ser vi på Sydsec som en självklarhet för att lyckas i våra uppdrag.

Sveriges första certifierade bevakningbolag

Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB har certifierat Sydsec Bevakning AB i Lund. Sydsec är det första bevakningsföretaget som någonsin blivit certifierat i Sverige enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 1063, “Certifierat Bevakningsföretag”. Mer om certifiering »

Våra kontor

Sydsec Bevakning har specialiserat sig på Öresundsregionen, och vi har kontor i både Lund och Malmö kommun.