Miljö


Tillväxten är och har varit stark och stabil. Utöver det är hållbarhetsfrågorna inom ekonomisk, social och miljömässig påverkan prioriterade hos oss. Syftet med vårt arbete är att erbjuda våra kunder bättre och mer kostnadseffektiva lösningar än vad de har idag, samt att planera och hushålla med mänskliga och materiella resurser ur ett längre generationsperspektiv.

Detta skall således göras utan att äventyra kommande generationers rätt, till en lika god eller bättre levnadsstandard, miljö och hälsa.

Grundtanken med detta är att ju fler kunder som väljer Sydsec Bevakning, ju bättre skall det bli för omvärlden och människorna i den. Detta är något som vi är stolta över att kontinuerligt arbeta för att nå upp till.