Tillfälliga larmlösningar

Vid tillfällen när det inte är möjligt att sätta upp ett permanent larm är våra tillfälliga larmlösningar ett perfekt alternativ för att förstärka skyddet. Med Sydsec´s tillfälliga larmlösningar får ni snabbt upp ett larm anpassat efter er verksamhets behov inklusive mobil kameravagn med intelligent videoanalys om ni har behov av det.


Överfallslarm

Myndigheter och arbetsgivare jobbar ständigt för att öka säkerheten i vardagen och på arbetsplatsen. Ett överfall/bråklarm erbjuder trygghet för personer som arbetar med riskfyllda arbetsmoment, på utsatta positioner eller har en hotbild över sig. Överfall/bråklarmet är lätt att ta med och pålitligt när det gäller. Allt fler olika yrkesroller använder sig idag av överfall/bråklarm. Inom […]


Utrymningslarm

Sydsec har utrymningslarm för såväl små som stora byggnader. Utrymningslarmets funktion är att varna personer som finns i en byggnad och få dem att utrymma byggnaden. Till skillnad från ett automatiskt brandlarm som normalt detekterar en brand via rök- eller värmedetektorer kan utrymningslarmet startas både manuellt eller automatiskt och består normalt av sirener eller talade […]


Brandanläggningar

Starkt brandskydd föreskrivs i de flesta offentliga miljöer. Sydsec kan bidra till ökad säkerhet. Vårt produktutbud omfattar hela spektrat från enskilda komponenter till kompletta system.


Lås

Sydsec hjälper er med Lås, Kodlås, Låssystem, dörrautomatik, dörrstängare, Kortläsare med mera. Läs också under passagesystem.


Passagesystem

Sydsec projekterar, installerar och underhåller skräddarsydda passagesystem åt kunder som vill få kontroll på in och utpassager i sina lokaler samt en säkrare och billigare nyckelhantering. Bortkomna kort/brickor kan snabbt spärras och ersättas med nya. På så sätt undviks kostsamma låsbyten. Installation och service utförs av våra egna tekniker på såväl hårdvara som mjukvara.


Inbrottslarm

Hos Sydsec får ni ett komplett säkerhetssystem – från installation och driftsättning till service och underhåll. Med vår expertis hjälper vi er att hitta rätt säkerhetslösning för just era behov.


Staket och grindar

Har ni önskemål om vanligt staket, elstaket och/eller grindar .? Kontakta Sydsec för ett offertförslag. Vi samarbetar med dom bästa staketleverantörerna och ger alltid en kundanpassad lösning som är attraktiv både när det gäller kvalité och kostnad.


Driftlarm

Med ett driftlarm installerat och anslutet till oss kan du känna dig trygg. Vi står för övervakning och åtgärdsservice av din fastighets kritiska funktioner, dygnet runt. Driftlarm reagerar på driftstörningar i din fastighet och uppmärksammar larmoperatörerna som svarar med åtgärder anpassade efter situationen. Driftlarm övervakar effektivt: Elförsörjning Kylanläggningar Frysanläggningar Värmeaggregat Serverrum


Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om driftlarm, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.