Sydsec Bevakning förvärvar Säkerhetsföretaget Säkert Företag


Säkert företag bildades 1996 och består till en del av till bolaget knutna konsulter med bakgrund inom Polis, räddningstjänst, kriminologi, ekonomi, IT och miljöbransch samt utbildning. Säkert Företag erbjuder bland annat bakgrundskontroller till företag och organisationer, bluffakture och bedrägerihantering, förebyggande säkerhet, skadebegränsande säkerhet, brottsutredningar samt utbildningar inom ett flertal säkerhetsområden. Genom vårt förvärv av Säkert Företag kommer bolaget in som helägt dotterbolag till Sydsec Bevakning AB. Med detta förvärv skapas ett unikt erbjudande för bolagens kunder och Sydsec och Säkert Företag stärker tillsammans sina erbjudanden till marknaden, säger Bjarne Sjöbeck, VD för Sydsec Bevakning AB.

Mer information står att finna på www.sakertforetag.se