Åtgärds- och fastighetsjour, snöjour och störningsjour


Vill du sänka dina kostnader för fastighetsservice kopplat till jourtid?

Sydsec:s fastighetsjour åtgärdar fel och skador i stort som smått, för industrier, hyresgäster, fastighetsförvaltare, handel och butiker, etc. På Sydsec har vi jour dygnet runt -året om-och kvalificerad personal, fordon och utrustning samt specialister att tillgå om det uppstår komplicerade fel. Kunden väljer själv fritt om man vill att Sydsec hanterar journummer och fastighetsjoursåtgärder, eller enbart fastighetsjoursåtgärder.

Sydsec Bevakning AB ombesörjer att fastigheterna skyltas och dekaler sätts upp vid entréerna.

Er kontaktperson upprättar i samråd med Er en åtgärdslista över vilka åtgärder som önskas vid respektive ärende.

Då uppringaren kontaktar Sydsec´s journummer gör operatören en första bedömning om det är ett ärende som kan vänta till påföljande vardag eller om Sydsec´s jourfordon skall skickas för åtgärd. Detta för att minimera kostnaden för Er som kund.

Namn på uppringare och lägenhets nummer eller butiksnamn registreras alltid.

Våra jourfordon för med sig utrustning för att skyddstäcka glasskada och andra förspikningar, åtgärda enklare fall av strömlöshet, stopp i avlopp, lås i entrédörrar etc.

Vår ”Hjälp till Självhjälp” service är uppskattad där vi beroende på problemets art ger tips till felanmälaren hur denne själv kan åtgärda primärt, och i vissa fall även helt åtgärda ett upplevt akut bekymmer vilket leder till att en kostnad för jouråtgärd helt undviks .

JS9b
Vi åtgärdar även lägenhetsstörningar. Vid sådana tillfällen anländer två Sydsec anställda till platsen. En detaljerad störningsrapport upprättas med uppgifter och vittnesmål avseende tidpunkt, adress, bemötande, ljudnivå med mera.

All fastighets och störningsjour som utförs av Sydsec Bevakning AB är kvalitetssäkrat enligt svensk Brand och säkerhetscertifierings certifikat SSF 1063.


Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om Åtgärds- och fastighetsjour, snöjour och störningsjour, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.