Bevakningsring


Konceptet bevakningsring kan liknas med områdesbevakning men skillnaden är oftast att bevakningsringen verkar under dagtid, då butiker är öppna och människor är i farten. Genom att som affärsinnehavare ansluta dig till en bevakningsring ökar du tryggheten i din butik med hjälp av väktare. Ökad trygghet leder till ökade inköp hos kunder då din personal kan fokusera på kunden, och inte på den potentielle snattaren. Kostnaden delas med butiker i närområdet. Sydsec Bevaknings väktare på fältet är alla bilburna i normalfallet, och detta gör att de snabbare når över ett större område än om de färdats till fots. Kostnaden för varje enskild kund i bevakningsringen blir också lägre än i bevakningsringar där väktaren färdas till fots, då det geografiska området med antalet kunder som väktarna arbetar i är större än normalt.

Som kund i en bevakningsring får Ni bland annat:

  • Direktnummer till väktaren
  • Snabbare insats genom att väktare är i området och väl känner till Er butik.
  • Ökad trygghet för din personal, vi kan även vara behjälpliga vid öppning/stängning.
  • Dekaler i och utanför butiken som visar att butiken skyddas av Sydsec Bevakning.
  • Värdefull fortlöpande information ifrån oss på daglig basis som gör att du som butiksinnehavare kan vara steget före

Känner Ni ett behov av att få hjälp med störningar i Er handel på grund av olika kriminella element eller annan otrygghet bland kunder och personal, hör av Er till oss så hjälper vi Er med en anslutning till bevakningsringen.

Alla utföranden av säkerhetsuppdrag inom Sydsec Bevakning AB är kvalitetssäkrat enligt svensk Brand och säkerhetscertifierings certifikat SSF 1063.


Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om bevakningsring, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.