Driftlarm


Med ett driftlarm installerat och anslutet till oss kan du känna dig trygg. Vi står för övervakning och åtgärdsservice av din fastighets kritiska funktioner, dygnet runt. Driftlarm reagerar på driftstörningar i din fastighet och uppmärksammar larmoperatörerna som svarar med åtgärder anpassade efter situationen.

Driftlarm övervakar effektivt:

  • Elförsörjning
  • Kylanläggningar
  • Frysanläggningar
  • Värmeaggregat
  • Serverrum

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om driftlarm, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.