Handelstjänster


Handelstjänster, civila och uniformerade

Butikskontrollanter bevakar, upptäcker och griper misstänkta bedrägerier i butik, snattare och stöldligor, varpå anmälan görs till Polis. Enligt den nya lagen för bevakningsföretag har Sydsec Bevakning ingen civil butikskontrollant under 23 år. Alla butikskontrollanter utbildas enligt speciella utbildningsplaner.

Provköp och utpasseringskontroller

Provköp av varor där ärligheten hos kundens kassapersonal kontrolleras och eventuella fel och brister i sälj/köp och övriga kassarutiner kan uppdagas. Provköp kan även användas för att kontrollera kassapersonalens noggrannhet och kunskap om vara/pris.

Utpasseringskontroll av personal sker oftast slumpvis vid olika tidpunkter för att säkerställa att anställda har kvitton med som visar på att medhavda varor ifrån butiken är betalda, och allt är i sin ordning.

Allt utförande av civil bevakningsverksamhet inom Sydsec Bevakning AB är kvalitetssäkrat enligt svensk Brand och säkerhetscertifierings certifikat SSF 1063.


Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om handelstjänster, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.