Passagesystem


Sydsec projekterar, installerar och underhåller skräddarsydda passagesystem åt kunder som vill få kontroll på in och utpassager i sina lokaler samt en säkrare och billigare nyckelhantering.

Bortkomna kort/brickor kan snabbt spärras och ersättas med nya. På så sätt undviks kostsamma låsbyten.

Installation och service utförs av våra egna tekniker på såväl hårdvara som mjukvara.


Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om passagesystem, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.