Ronderande bevakning


Sydsec Bevakning utför ronderande tjänster hos ett stort antal kunder. Genom ett rond­bevakningsavtal med oss får kunden möjlighet att i detalj beskriva hur väktaren skall agera under den tid han/hon befinner sig på plats.

Det finns otaliga variabler på hur ett ronduppdrag kan se ut, Sydsec Bevaknings väktare gör allt ifrån att genomföra schemalagda låsöppningar, låsningar, till avläsningar av för kunden viktiga instrument. Gemensamt för alla dessa uppdrag är att Sydsec tillsammans med kunden finner den nivå på tjänstens utförande som motsvarar kundens behov. En relativt ny tjänst som Sydsec Bevaknings väktare gör inom Rond är månadsprov på brandlarm. Läs mer under tjänsten Brand. Under ronden kontrollerar vår personal, enligt upprättad instruktion, exempelvis att:

  • Vattenläckor och brandrisk inte föreligger
  • Inbrott och stöld inte begås
  • Obehöriga inte befinner sig på området/objektet
  • Skadegörelse (klotter eller annan åverkan) inte förbereds eller uppstått
  • Företags spionage eller sabotage i någon form inte sker

Finns det något hos Er som Ni skulle behöva få tryggat eller kontrollerat, hör av Er till oss så hjälper vi Er!

 

Allt utförande av rondverksamhet inom Sydsec Bevakning AB är kvalitetssäkrat enligt svensk Brand och säkerhetscertifierings certifikat SSF 1063.


Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om ronderande bevakning, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.