Smart DNA


SmartDNA® används för att enkelt och osynligt märka värdeföremål, verktyg, maskiner, bilar, båtar, metaller, konst etc. SmartDNA kallas också för MärkDNA eller DNA-märkning.

Produkten är framställt från växtriket, och är marknadens effektivaste märkdna-system, ”SmartDNA”, som kan appliceras på en rad olika sätt och erbjuda ett helt nytt och effektivt brottsförebyggande skydd mot stöld och inbrott. SmartDNA® är osynligt i vanligt ljus men blir synligt under UV-ljus.

Genom vår databas kan Polisen spåra stöldgods och ägaren kan återfå godset.

Genom dekaler och skyltar så förebyggs stöld och inbrott.

Konceptet är välbeprövat och har exempelvis medverkat till flera uppmärksammade och fällande domar i Sverige och Storbritannien.


Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om smart dna, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.