Stationär bevakning


En stationär väktare har till skillnad ifrån rondverksamheten, som oftast opererar över flera områden, ett begränsat och uttalat bevakningsområde, inom vilket han/hon tjänstgör.

Exempel på stationära uppdrag kan vara säkerhetsreceptionister, portuppdrag vid industrianläggningar, butiksvärdar vid köpcentrum, väktare vid centralstationer eller andra platser där väktare tjänstgör vars operativa område är begränsat. Sydsec Bevakning utför stationär uppdrag åt ett stort antal känsliga byggprojekt, multinationella kunder likväl under kritiska tidpunkter såväl som i långsiktiga perspektiv.

Allt utförande av stationär verksamhet inom Sydsec Bevakning AB är kvalitetssäkrat enligt svensk Brand och säkerhetscertifierings certifikat SSF 1063.


Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om stationär bevakning, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.