Utrymningslarm


Sydsec har utrymningslarm för såväl små som stora byggnader. Utrymningslarmets funktion är att varna personer som finns i en byggnad och få dem att utrymma byggnaden. Till skillnad från ett automatiskt brandlarm som normalt detekterar en brand via rök- eller värmedetektorer kan utrymningslarmet startas både manuellt eller automatiskt och består normalt av sirener eller talade utrymningsmeddelanden.


Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om utrymningslarm, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.