Utbildning i konflikthantering

Sydsec erbjuder en skräddarsydd utbildning för den som arbetar i offentlig miljö och riskerar att möta utåtagerande personer.

Utbildningen ger en god beredskap vid komplicerade situationer i, exempelvis, butiker, receptioner, idrottsanläggningar, offentliga bad eller vid uppsökande verksamhet inom vården.

Sydsecs utbildning i konflikthantering kombinerar föreläsning och workshop med syfte att ge deltagarna relevanta verktyg för att i första hand helt undvika konflikter men också ge kännedom om vilka möjligheter man har att dämpa effekterna av en redan pågående konflikt.

I samband med beställning av en konflikthanteringsutbildning kommer ansvarig utbildare att genomföra en intervju för att identifiera de utmaningar kursdeltagarna tidigare ställts inför, hur säkerhetsarbetet bedrivs i dagsläget samt vilka problem det finns behov av att kunna hantera. Med utgångspunkt från de fakta som framkommer i intervjun skräddarsys sedan utbildningen för verksamheten. Det innebär att utbildningen utgår från tidigare erfarenheter och verklighetsbaserade händelser i deltagarnas vardag; något som tidigare deltagare i utbildningen uppfattat som mycket värdefullt.

Utbildningen är beräknad till fyra (4) timmar och kostnaden baseras på antalet anmälda deltagare.

Utbildningen omfattar bland annat:

  • Ansvar och skyldigheter
  • Riskanalys och hotbilder
  • Bemötande 
  • Kroppsspråk
  • Våldstrappan
  • Hur man trappar ner en hotfull situation
  • Vardagsjuridik på arbetsplatsen
  • Skillnad på polisens, ordningsvakters och väktares roll och arbete
  • Åtgärder vid händelser
  • Grupparbeten

Att tala om och, efter genomgången utbildning, träna på obehagliga möten ger framöver en förbättrad beredskap för att både hantera och bearbeta svåra händelser och situationer uppkomna på arbetet.

Vill du veta mer om Sydsecs utbildningar; fyll i formuläret och skicka så kontaktar vi dig.