SmartDna

900,00 kr

Beskrivning

Produkten är framställt från växtriket, och är marknadens effektivaste märkdna system,”SmartDNA”, som kan appliceras på en rad olika sätt och erbjuda ett helt nytt och effektivt brottsförebyggande skydd mot stöld och inbrott. SmartDNA® är osynligt i vanligt ljus men blir synligt under UV-ljus.

  • Genom vår databas kan Polisen spåra stöldgods och ägaren kan återfå gods.
  • Genom dekaler och skyltar så förebyggs stöld och inbrott.

5 goda skäl att välja Sydsec

  1. Du blir kund hos Sydsec på några minuter.
  2. Tillgång till säkerhetsrådgivare ingår i priset.
  3. Som certifierat säkerhetsbolag ställer vi högre krav på oss själva.
  4. En del av de pengar du betalar investeras tillbaka där du bor och verkar.
  5. Våra erbjudanden tål alltid en jämförelse.

Byt till Sydsec kostnadsfritt:

När du vill byta din nuvarande leverantör till Sydsec hjälper vi till med allt det praktiska. När vi gemensamt gått igenom dina avtal och tjänster tecknar vi en enkel fullmakt och tar sedan kontakt med din leverantör för att avsluta nuvarande tjänster så att du snabbt kommer igång med de du valt hos Sydsec. Bytet till Sydsec kostar dig ingenting.