Åtgärds- och fastighetsjour

Sydsec erbjuder företag, fastigheter, industrier och butiker dygnet runt-jour för alla typer av fel och skador. Gäller även parkeringsbevakning och lägenhetsstörningar.

Säkerhet

Sydsec kan ersätta din interna säkerhetsavdelning, erbjuda säkerhetsreceptionister och eventsäkerhet.

Bevakning

Sydsec skyddar genom stationär eller områdesbevakning, bevakningsring eller rondering, kamerabevakning eller uppkopplat områdesbeskydd.

Larm och teknik

Sydsecs larmåtagande innefattar inbrottslarm, brandlarm och trygghetslarm där väktare snabbt kan vara på plats för åtgärd.

Brand

När du behöver en anläggningsskötare för din brandlarmsanläggning under jourtid vill vi vara det självklara valet.

Parkeringsövervakning

Felparkerade fordon, hindrad framkomlighet och oönskad aktivitet i parkeringsgarage är vanliga problem som Sydsec hjälper till med att lösa.