Fastighetsservice under jourtid där resultat och kvalitet gör skillnad

Sydsecs fastighetsjour skapar trygghet för fastighetsägare, företag, hyresgäster, fastighetsförvaltare, handel och butiker. Vi hjälper dig dygnet runt med kvalificerad personal, fordon och utrustning som är i ständig beredskap för att åtgärda allt från enklare fel till skador som kräver specialisthjälp. Via er felanmälan kopplad till oss hanterar vi smidigt och tryggt ärenden och sätter in rätt åtgärder när så behövs.


SNABB HJÄLP MED DET NÖDVÄNDIGA

Oavsett vilken tid på dygnet som ett fel uppstår finns vår jour tillgänglig för att ge dig hjälp omgående, vare sig det gäller vattenskador, värmeanläggningar eller andra typer av akuta fel.

Sydsec hjälper med att skyddstäcka glasskada, åtgärda enklare fall av strömlöshet, stopp i avlopp, lås i entrédörrar etc.

Som kund avgör du själv vad som ska finnas på en avtalad åtgärdslista och vilka tjänster som ska utföras. Du får också ett eget journummer där vår trevliga och korrekta personal svarar i ditt företagsnamn.

När ett samtal kommer in till felanmälan gör operatören en första bedömning av ärendet och huruvida problemet kan vänta till påföljande vardag eller om jourfordon ska skickas ut. Detta för att minimera kostnaden för dig som kund.


LÄGENHETSSTÖRNINGAR

Vid anmäld lägenhetsstörning anländer två av Sydsecs anställda. Förutom omedelbar åtgärd för att återställa lugnet upprättar de en detaljerad störningsrapport med uppgifter om tidpunkt, adress, bemötande, ljudnivå och andra relevanta fakta.


SNÖJOUR FÖR SÄKERHETS SKULL

Som fastighetsägare ansvarar du för fallande föremål från din fastighet. Det finns reglerat i ordningslagen och gäller både för företagare och privatpersoner. Av den anledningen spärrar många fastighetsägare av ett område runt fastigheten när det finns risk för fallande istappar och snö. När snö och is riskerar att skapa problem kan Sydsecs personal se till att de blir lösta. Vi gör täta kontroller och bevakar fastighetstak, spärrar av ett område vid behov och tillkallar er eller någon av våra snö/isröjningspartners vid behov.

Vill du veta mer om Sydsecs Åtgärds- och fastighetsjour; fyll i formuläret och skicka så kontaktar vi dig.

Vill du ha ett säkert råd? Tag kontakt nu så skräddarsyr vi din säkerhetslösning.
Få svar direkt! När du har frågor om Sydsec och säkerhet kan du hitta svaren här.
Gör Skåne säkrare! Sydsec är ett skånskt företag och precis lagom stora för att både ha resurser och hjärta. Men eftersom vi inte begränsar vår säkerhet har vi auktorisation som gäller hela Sverige.
Lev upp till säker destruktion! Ditt företag måste säkerställa att personuppgifter som inte har laglig grund för att sparas raderas på säkert sätt. Sydsecs systerbolag Säkert Företag har en tjänst för det.

Sponsring skapar möjligheter

Det vi gör för våra barn och ungdomar nu skapar ett bättre samhälle imorgon. Vi är stolt sponsor till Malmö Redhawks ungdomslag.

Byt till Sydsec kostnadsfritt:

När du vill byta din nuvarande leverantör till Sydsec hjälper vi till med allt det praktiska. När vi gemensamt gått igenom dina avtal och tjänster tecknar vi en enkel fullmakt och tar sedan kontakt med din leverantör för att avsluta nuvarande tjänster så att du snabbt kommer igång med de du valt hos Sydsec. Bytet till Sydsec kostar dig ingenting.

Läs mer