Butiksväktare & butikskontrollanter för säkrare handel – för butik & kunder

Alla tjänar på en säkrare handel och tryggare butiker. Sydsec kan hjälpa butiker att minska bedrägerier, snatteri och stöldligor men också att kontrollera ärlighet och noggrannhet hos den egna personalen. Vi erbjuder butiksväktare och butikskontrollanter i Malmö och övriga Skåne.

Uniformerade & civila butikskontrollanter

Sydsecs butikskontrollanter bevakar, upptäcker och griper snattare och stöldligor som sedan anmäls till polis. Våra butikskontrollanter utbildas enligt utarbetade utbildningsplaner. Civila butikskontrollanter är alltid 23 år eller över, som lagen för bevakningsföretag föreskriver.

Provköp & utpasseringskontroller

Vi åtar oss att kontrollera din kassapersonals ärlighet, noggrannhet, kunskap och hur väl de följer uppsatta kassarutiner genom provköp. Sydsec genomför också utpasseringskontroller, oftast slumpvis och vid olika tidpunkter. Vi säkerställer då att dina anställda har kvitto på att de varor de för ut ur butiken är betalda. Att låta en extern aktör sköta de här rutinerna är smidigare för butiken och ger tydligare signaler till personalen.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om Sydsecs företagstjänster

Kontakta oss

Sydsec hjälper anrika Flyinge

I takt med att Flyinges verksamhet växer så ökar även kravet på att höja säkerheten på anläggningen. 2016 var det dags att åter ta ett krafttag om bevakningen. Hur säkrar man upp en anläggning med ett stort kulturvärde?

Läs mer

Sydsec - fyra goda skäl

  • Du blir en större kund hos ett mindre säkerhetsföretag
  • Du får tillgång till en personlig säkerhetsrådgivare
  • Vi hjälper dig att byta från din nuvarande leverantör utan kostnad
  • Sydsec är ett certifierat säkerhetsbolag
  • Gör offertförfrågan

Byt kostnadsfritt

När du vill byta från din nuvarande leverantör till Sydsec hjälper vi till med allt det praktiska. När vi gemensamt gått igenom dina avtal och tjänster tecknar vi en enkel fullmakt och tar sedan kontakt med din leverantör för att avsluta nuvarande tjänster så att du snabbt kommer igång med de du valt hos Sydsec. Bytet till Sydsec kostar dig ingenting.

Kontakta oss