Säkrare handel – för butik och kunder

Alla tjänar på en säkrare handel och tryggare butiker. Sydsec kan hjälpa butiker att minska bedrägerier, snatteri och stöldligor men också att kontrollera ärlighet och noggrannhet hos den egna personalen.


UNIFORMERADE OCH CIVILA BUTIKSKONTROLLANTER

Sydsecs butikskontrollanter bevakar, upptäcker och griper misstänka snattare och stöldligor som sedan anmäls till polis. Våra butikskontrollanter utbildas enligt utarbetade utbildningsplaner. Civila butikskontrollanter är alltid 23 år eller över, som lagen för bevakningsföretag föreskriver.


PROVKÖP OCH UTPASSERINGSKONTROLLER

Vi åtar oss att kontrollera din kassapersonals ärlighet, noggrannhet, kunskap och hur väl de följer uppsatta kassarutiner genom provköp. Sydsec genomför också utpasseringskontroller, oftast slumpvis och vid olika tidpunkter. Vi säkerställer då att dina anställda har kvitto på att de varor de för ut ur butiken är betalda. Att låta en extern aktör sköta de här rutinerna är smidigare för butiken och ger tydligare signaler till personalen.

Vill du veta mer om Sydsecs tjänster; fyll i formuläret och skicka så kontaktar vi dig.

Vill du ha ett säkert råd? Tag kontakt nu så skräddarsyr vi din säkerhetslösning.
Få svar direkt! När du har frågor om Sydsec och säkerhet kan du hitta svaren här.
Gör Skåne säkrare! Sydsec är ett skånskt företag och precis lagom stora för att både ha resurser och hjärta. Men eftersom vi inte begränsar vår säkerhet har vi auktorisation som gäller hela Sverige.
Lev upp till säker destruktion! Ditt företag måste säkerställa att personuppgifter som inte har laglig grund för att sparas raderas på säkert sätt. Sydsecs systerbolag Säkert Företag har en tjänst för det.

5 goda skäl att välja Sydsec

  1. Du blir kund hos Sydsec på några minuter.
  2. Tillgång till säkerhetsrådgivare ingår i priset.
  3. Som certifierat säkerhetsbolag ställer vi högre krav på oss själva.
  4. En del av de pengar du betalar investeras tillbaka där du bor och verkar.
  5. Våra erbjudanden tål alltid en jämförelse.
Läs mer