Certifiering


Sydsec är Sveriges första certifierade bevakningsföretag

Sydsec Bevakning är det första bevakningsföretaget någonsin att certifiera hela sin verksamhet enligt normen SSF:1063 certifierat bevakningsföretag.

Pressreleaser

Första Bevakningsföretaget certifierat! [www.sbsc.se] »

Pressrelease angående Sydsec Bevaknings certifiering 2006-08-18 »

Vad innehåller certifikatet?

Certifikatets innehåll är egentligen grundläggande för alla bevakningsföretag. Det visar att man uppfyller de krav som myndigheter och kunder har rätt att ställa efter det att bevakningsföretaget certifierats, och mer därtill. Auktorisation är en förutsättning för att kunna bedriva bevakningsverksamhet över huvud taget. Certifikat SSF 1063 innebär att det redan auktoriserade bevakningsföretaget uppfyller ännu högre kravställningar på hur bevakningsverksamheten bedrivs.

Som kund är det viktigt att ställa sig frågan innan man anlitar en bevakningsleverantör om denne uppfyller höga krav avseende bevakningspersonalens lämplighet, ekonomisk bärighet, bevakningskontorens skydd och kvalitetssäkring av all kund och säkerhetssorienterad information. Detta är något som ett bevakningsföretag som är certifierat enligt SSF 1063 visar. Om certifiering ej kunnat uppnås kan det vara ett tecken på att brister i bevakningsföretagets kvalitets och säkerhetsmässiga struktur finns.

Vad är kännetecknande för bevakningscertifikatet SSF 1063?

Viktigt att hålla i minnet är att certifikatet bara gäller geografiskt där det godkänts. Begär därför speciellt att det bevakningskontor som kommer att vara er kundkontakt varifrån leveransen av tjänsterna till Er sker, skall vara certifierat enligt SSF 1063.

Vill du som kund vara trygg över att din bevakningsleverantör klarar kvalitetskraven för att skydda dina värden – kräv att de uppvisar ett giltigt SSF 1063 certifikat!

Certifikatet förenklar för alla som investerar i bevakning ifrån ett bevakningsföretag, upphandlingar och kvalificeringsnivåer blir betydligt lättare framöver. Som kund behöver man framledes enbart kräva att certifiering finns, och kan då vara trygg och förvissad om att man erhåller kvalitetssäkrade och ekonomiskt stabila leverantörer.

Kontakt

Vid frågor om certifikatet kan man kontakta

Sydsec Bevakning AB: Bjarne Sjöbeck, 046-203 300

Svensk Brand & Säkerhetscertifiering: Bert Jonson, 08-783 75 42

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om certifiering, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.