Sydsec, Sveriges första certifierade bevakningsföretag

SSF 1063:2

Sydsec är certifierat enligt SSF1063:2 vilket innebär att högre krav ställs på oss som bevakningsföretag än på endast auktoriserade bevakningsföretag. Certifikatet visar att vi uppfyller de krav som myndigheter och kunder har rätt att ställa efter det att bevakningsföretaget certifierats.

Som kund är det därför viktigt att redan före valet av bevakningsleverantör ställa sig följande avgörande frågor:

  • Uppfyller leverantören höga krav avseende bevakningspersonalens lämplighet
  • Finns det ekonomisk bärighet
  • Har bevakningskontoren tillräckligt skydd och kvalitetssäkring av all kund- och säkerhetsorienterad information
  • Kräva att din bevakningsleverantör uppvisar giltigt certifikat enligt SSF 1063:2. Då kan du vara trygg i förvissningen att din bevakningsleverantör klarar kvalitetskraven för att skydda dina värden.

Ett bevakningsföretag som är certifierat enligt SSF 1063:2 uppfyller samtliga av ovanstående krav. Om ett bevakningsföretag inte är certifierat kan det bero på brister i bevakningsföretagets kvalitets- och säkerhetsmässiga struktur.

Certifikatet förenklar för alla som investerar i bevakning från ett bevakningsföretag. Upphandlingar blir smidigare när kvalificeringsnivåerna är rätt, de överenskomna tjänsterna kvalitetssäkrade och med vetskapen om att leverantören är ekonomiskt stabil.

[block id="992" title="USPar"]

[block id=”999″ title=”Erbjudande | Bild”]

[block id=”1000″ title=”Erbjudande | Ingress”]