Välj rätt säkerhetsföretag och bidra till en bättre framtid.

Sydsec är det enda helt familjeägda och certifierade bevakningsföretaget i Sverige med det utbud av tjänster och produkter vi har, och detta innebär att vi är fria att själva sätta samman vårt produkt- och tjänsteutbud. Som fullserviceleverantör ligger vi därför i framkant för att skapa alla de tjänster och produkterbjudanden som du kan förvänta dig hos ett modernt säkerhetsföretag.

Med kontor i Malmö och förmågan att nå hela Öresundsregionen finns vi där du behöver oss. Sydsverige är vår hemmamarknad och det här vi vill göra skillnad – ett säkrare Skåne. Vi är dessutom övertygade om att den som agerar inom sitt eget område gör det med större engagemang och förståelse.

Den något ovanliga positionen som familjeföretag ger oss och våra kunder ett unikt tillfälle att göra skillnad lokalt där det räknas och märks – nämligen genom att använda en del av vår vinst till att utveckla tjänster som skapar direkt värde för våra kunder och att lokalt ge tillbaka i olika stödprojekt, till omgivningen där våra kunder bor och arbetar.

Vår affärsidé

Med rätt personer på rätt plats leverera kvalitetssäkrade och innovativa säkerhetslösningar.

Vår vision

Att vara kundens sjätte sinne. Det innebär att:

  • Vi kontinuerligt utbildar och utvecklar oss tillsammans med nya verksamhetsstöd inom aktuella säkerhetsområden
  • Vi ser till att vara steget före de kriminella som är steget före kunderna
  • Vi arbetar utifrån vår magkänsla som bygger på erfarenheter och kompetens

Våra värderingar

Nytänkande

Vi arbetar med modern teknik och räds inte för att testa på innovativa lösningar som stärker vårt säkerhetsarbete.

Omtänksamma

Allt arbete som vi utför genomsyras av omtanke mot våra medmänniskor och miljö. Genom att lyssna och ge stöttning stärker vi vår relation med kund och medarbetare.

Professionella

Oavsett vilket uppdrag vi jobbar med så är vi måna om att alltid bidra med vår kompetens, erfarenhet och sakkunnighet.

[block id="992" title="USPar"]

Byt kostnadsfritt

När du vill byta din nuvarande leverantör till Sydsec hjälper vi till med allt det praktiska. När vi gemensamt gått igenom dina avtal och tjänster tecknar vi en enkel fullmakt och tar sedan kontakt med din leverantör för att avsluta nuvarande tjänster så att du snabbt kommer igång med de du valt hos Sydsec. Bytet till Sydsec kostar dig ingenting.

Kontakta oss