Genom att välja rätt säkerhetsföretag kan du vara med och bidra till en bättre framtid.

Vi vågar påstå att vi skapar Sveriges mest ärliga och hållbara trygghet och säkerhet på alla de orter vi finns.
Spelar det någon roll att Sydsec är ett skånskt företag? Ja, vi tycker det.

Skåne är vår hemmaplan och här är vi välkända och välrenommerade. Tillhörighet handlar inte bara om att känna till platser, förhållanden och risker utan också en förståelse för de människor vi möter.

För oss på Sydsec är framtiden och möjligheten att förutse den enormt viktig. Men vi gör klokt i att aldrig glömma var vi kommer ifrån.
Den något ovanliga positionen som familjeföretag ger oss och våra kunder ett unikt tillfälle att göra skillnad lokalt där det räknas och märks – nämligen genom att använda en del av vår vinst till att utveckla tjänster som skapar direkt värde för våra kunder och att lokalt ge tillbaka i olika stödprojekt, till omgivningen där våra kunder bor och arbetar.

VÅR FRIHET – DIN FÖRDEL

Sydsec är det enda helt familjeägda och certifierade bevakningsföretaget i Sverige med det utbud av tjänster och produkter vi har, och detta innebär att vi är fria att själva sätta samman vårt produkt- och tjänsteutbud.

Som fullserviceleverantör ligger vi därför i framkant för att skapa alla de tjänster och produkterbjudanden som du kan förvänta dig hos ett modernt säkerhetsföretag.

VI HAR KOMPETENSEN

Vi skulle kunna tala länge om vår kompetens, långsiktighet och hur vi målmedvetet arbetat för att nå de höga kvalitets- och säkerhetsnivåer som innebar att vi blev Sveriges första certifierade bevakningsbolag. Det är vi naturligtvis stolta över, men allra viktigast är vår kundfokuserade och lokala närvaro. Sydsverige är vår hemmamarknad och det här vi vill göra skillnad – ett säkrare Skåne. Vi är dessutom övertygade om att den som agerar inom sitt eget område gör det med större engagemang och förståelse.

KVALITET OCH SERVICE, HAND I HAND

De begreppen – kvalitet och service – är det viktigaste i vår verksamhet. Kvalitet innebär att de tjänster vi marknadsför är optimerade vad gäller leveranssäkerhet, teknik, utförande och kostnad. Service är den självklara inställning vi på Sydsec har i varje fråga, vare sig det gäller att hjälpa dig som kund, agera snabbt och effektivt till att kunna lägga ett medmänskligt perspektiv på arbetet. För Sydsecs kunder innebär det en närmare kontakt och en större förståelse för dig som vår kund.

VI FINNS DÄR DU BEHÖVER OSS

Sydsec har kontor i Malmö och når hela Öresundsregionen.