Säkerhet och Miljö går hand i hand för oss

Vår tillväxt är stark och stabil. Vi har genom hela vår utveckling prioriterat hållbarhetsfrågorna inom ekonomisk, social och miljömässig påverkan. Samtidigt som vi arbetar för att ständigt erbjuda våra kunder bättre och mer kostnadseffektiva lösningar planerar vi verksamheten utifrån att hushålla med både mänskliga och materiella resurser utifrån ett generationsperspektiv. I vår verksamhet ska vi därför aldrig äventyra kommande generationers rätt till en lika god, eller bättre, levnadsstandard, hälsa och miljö. Den grundtanken genomsyrar allt vi gör, både i företaget och för våra kunder. Som kund i Sydsec bidrar du därför i vår omsorg för omvärlden och för alla människor i den.

Sydsec - fyra goda skäl
  • Du blir en större kund hos ett mindre säkerhetsföretag
  • Du får tillgång till en personlig säkerhetsrådgivare
  • Vi hjälper dig att byta från din nuvarande leverantör utan kostnad
  • Sydsec är ett certifierat säkerhetsbolag
  • Gör offertförfrågan

Byt kostnadsfritt

När du vill byta från din nuvarande leverantör till Sydsec hjälper vi till med allt det praktiska. När vi gemensamt gått igenom dina avtal och tjänster tecknar vi en enkel fullmakt och tar sedan kontakt med din leverantör för att avsluta nuvarande tjänster så att du snabbt kommer igång med de du valt hos Sydsec. Bytet till Sydsec kostar dig ingenting.

Kontakta oss