Säkerhet och Miljö går hand i hand för oss

Vår tillväxt är stark och stabil. Vi har genom hela vår utveckling prioriterat hållbarhetsfrågorna inom ekonomisk, social och miljömässig påverkan. Samtidigt som vi arbetar för att ständigt erbjuda våra kunder bättre och mer kostnadseffektiva lösningar planerar vi verksamheten utifrån att hushålla med både mänskliga och materiella resurser utifrån ett generationsperspektiv. I vår verksamhet ska vi därför aldrig äventyra kommande generationers rätt till en lika god, eller bättre, levnadsstandard, hälsa och miljö. Den grundtanken genomsyrar allt vi gör, både i företaget och för våra kunder. Som kund i Sydsec bidrar du därför i vår omsorg för omvärlden och för alla människor i den.

[block id="992" title="USPar"]

[block id=”999″ title=”Erbjudande | Bild”]

[block id=”1000″ title=”Erbjudande | Ingress”]