Sydsec erhåller ännu ett nytt certifikat som bevakningsföretag!


Nu står det klart att Sydsec som var först i Sverige att redan 2006 bli godkänd enligt normen SSF 1063:1, nu som det femte första säkerhetsföretaget i Sverige blivit certifierat bevakningsföretag enligt nya utgåvan av normen SSF 1063:2!

–   Vi flyttade verksamheten till nya lokaler i Malmö under samma tid som den nya normen gavs ut.  Ambitionen med flytten var att skapa en kreativ, modern och social arbetsplats som inbjuder till möten med kunder och partners, samtidigt som vi höjde den fysiska säkerheten och tillträdesskyddet ytterligare från den redan höga nivå vi hade på vårt förra kontor. Det medförde dock att certifieringsprocessen fördröjdes något då vi självklart önskade att det nya certifikatet hamnade på rätt adress, berättar Bjarne Sjöbeck, VD på Sydsec Bevakning AB.

 

”Certifierat Bevakningsföretag”, enligt den nya SSF 1063:2 som Sydsec nu erhållit, är en certifiering som ställer krav på företaget att man har god ekonomi, kvalitetssäkrade processer, att man följer upp avtalsutförande mot kunder över tid, ställer krav på aktivt miljöarbete och även ställer tydliga krav på ledning och bevakningsföretagets personal för att arbeta med ständiga förbättringar. Det är helt enkelt ett tydligt kvitto för att bevakningsföretaget är kvalitetssäkrat.

–   Vi ser att det råder en ökad osäkerhet i vår omvärld och det ställer stora krav på leverantörer inom säkerhetsområdet.  Vi är glada att Sydsec certifierat sig enligt den nya utgåvan av normen.  Nu kan de enklare visa för kunder och övriga i branschen att de uppfyller alla krav som ställs, säger Carl Raab Certifieringsingenjör på SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering.

– För att bli certifierad finns tydliga krav, framför allt måste det finnas en inarbetad och starkt etablerad kvalitetsuppfattning hos den egna personalen som gör att man ständigt arbetar aktivt för att utveckla och förbättra företagets leveranser mot sina kunder. Det fanns ingen tidigare certifiering för bevakningsföretag när vi var först med att nå det målet 2006, och det känns naturligt att vi nu tagit nästa steg genom att nå kraven för den nya utgåvan, säger Bjarne Sjöbeck.