Sydsec går över till Hybridbilar


Genom ett nära samarbete tillsammans med Bilia Toyota Center har Sydsec nu beslutat att växla ut bensin/flexifuel och miljödieselbilar så långt det är möjligt och i deras ställe införskaffa hybrid bilar som uppfyller miljöklass 2013.