Utbildningar brand och HLR


Syftet med utbildningen är att skapa handlingsberedskap på arbetsplatsen vid en incident eller allvarlig händelse, samt ge grundläggande kunskap för att förebygga och undvika incidenter.

Vi skräddarsyr utbildningen och tjänsterna till alla typer av arbetsplatser.


Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om utbildningar brand och hlr, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.