Sydsec bevakar egendom och verksamhet

Sydsec har kapacitet, kunskap och personal för att erbjuda de bevakningstjänster som motsvarar behoven i mindre och medelstora företag. Sydsecs bevakning anpassas helt efter företagets behov.


KOSTNADSEFFEKTIV OMRÅDESBEVAKNING

Områdesbevakning innebär tillsyn av din arbetsplats eller bostad, i samverkan med övriga företagare eller boende i området. En eller flera väktare bevakar hela området som ett helt bekvakningsuppdrag. När alla ansluter sig till tjänsten och tillsammans betalar för en eller flera väktare blir tjänsten kostnadseffektiv. Den här tjänsten passar bostadsrättföreningar, fastighetsbolag och köpmannaföreningar med flera.


RONDERANDE BEVAKNING KAN SKRÄDDARSYS

Sydsec Bevakning utför ronderande tjänster hos ett stort antal kunder. Genom ett rondbevakningsavtal med oss kan du, som kund, exakt beskriva hur väktaren ska agera under arbetspasset och vid särskilda situationer. Det finns otaliga variabler på hur ett ronduppdrag kan se ut: schemalagda låsöppningar, låsningar, avläsningar av för kunden viktiga instrument etc. Tillsammans avtalar kunden och Sydsec rätt nivå på tjänstens utförande. En relativt ny tjänst som Sydsec Bevaknings väktare gör inom Rond är månadsprov på brandlarm. Läs mer under tjänsten Brand. Under ronden kontrollerar vår personal, enligt upprättad instruktion, exempelvis att:

 • Vattenläckor och brandrisk inte föreligger
 • Inbrott och stöld inte begås
 • Obehöriga inte befinner sig på området/objektet
 • Skadegörelse (klotter eller annan åverkan) inte förbereds eller uppstått

STATIONÄR VÄKTARE ÄR TRYGGHET PÅ PLATS

En stationär väktare på ett begränsat och uttalat bevakningsområde, inom vilket han/hon tjänstgör. Exempel på stationära uppdrag kan vara säkerhetsreceptionister, portuppdrag vid industrianläggningar, butiksvärdar vid köpcentrum, väktare vid centralstationer eller andra begränsade platser. Sydsec Bevakning utför stationära uppdrag åt ett stort antal känsliga byggprojekt och kunder med speciella krav, under kritiska tidpunkter såväl som under längre perioder.

Allt utförande av stationär verksamhet inom Sydsec Bevakning AB är kvalitetssäkrat enligt svensk Brand och säkerhetscertifierings certifikat SSF 1063.


BEVAKNINGSRING FÖR TRYGGARE BUTIKER

Konceptet bevakningsring kan liknas med områdesbevakning men med skillnaden att bevakningsringen verkar under dagtid, då butiker är öppna och människor är i farten. Affärsinnehavare som ansluter sig till en bevakningsring ökar tryggheten i butiken med hjälp av väktare. Ökad trygghet leder till ökade inköp hos kunder då din personal kan fokusera på kunden, istället för potentiella snattare, olika kriminella element eller annan otrygghet bland kunder och personal. Kostnaden delas mellan butiker i närområdet. Sydsec Bevaknings väktare är bilburna och når därför snabbare ett större område. Kostnaden för varje enskild kund i bevakningsringen blir därmed lägre än i bevakningsringar där väktaren färdas till fots.

Som kund i en bevakningsring får du:

 • Direktnummer till väktaren
 • Snabbare insats genom att väktare är i området och väl känner till Er butik.
 • Ökad trygghet för din personal, vi kan även vara behjälpliga vid öppning/stängning.
 • Dekaler i och utanför butiken som visar att butiken skyddas av Sydsec Bevakning.
 • Värdefull fortlöpande information ifrån oss på daglig basis som gör att du som butiksinnehavare kan vara steget före

Vill du veta mer om Sydsecs tjänster; fyll i formuläret och skicka så kontaktar vi dig.

Vill du ha ett säkert råd? Tag kontakt nu så skräddarsyr vi din säkerhetslösning.
Få svar direkt! När du har frågor om Sydsec och säkerhet kan du hitta svaren här.
Gör Skåne säkrare! Sydsec är ett skånskt företag och precis lagom stora för att både ha resurser och hjärta. Men eftersom vi inte begränsar vår säkerhet har vi auktorisation som gäller hela Sverige.
Lev upp till säker destruktion! Ditt företag måste säkerställa att personuppgifter som inte har laglig grund för att sparas raderas på säkert sätt. Sydsecs systerbolag Säkert Företag har en tjänst för det.

Sponsring skapar möjligheter

Det vi gör för våra barn och ungdomar nu skapar ett bättre samhälle imorgon. Vi är stolt sponsor till Malmö Redhawks ungdomslag.

5 goda skäl att välja Sydsec

 1. Du blir kund hos Sydsec på några minuter.
 2. Tillgång till säkerhetsrådgivare ingår i priset.
 3. Som certifierat säkerhetsbolag ställer vi högre krav på oss själva.
 4. En del av de pengar du betalar investeras tillbaka där du bor och verkar.
 5. Våra erbjudanden tål alltid en jämförelse.
Läs mer