Brandbevakning


Det är nu sedan 2004 lag och krav på att alla skall ha en brandskyddsdokumentation som man arbetar systematiskt med. Sydsec hjälper dagligen kunder som inte vill betala för en brandkonsult, men som ändå som alla andra har ett behov av att ordna sin brandskyddsdokumentation. Vår personal hjälper till att finna rätt nivå avseende brandskydd för våra kunder och eftersom vi redan har en stark organisation på fältet, så blir kostnaden för våra kunder mycket fördelaktig.

  • Brandskyddsronder
  • Månadsprov brandlarm
  • Utfärdande av utrymningsplaner
  • Dokumentation och planer över brandskyddsutrustningen
  • Utrymningsövningar
  • Förebyggande rådgivning till kundens organisation och upprättande av handlingsplaner
  • Utbildning av kundens anställda i vad som gäller allas ansvar för brandskyddet

Sydsec utför idag omfattande arbeten kring månadsprov och brandskyddsarbete.


Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om brandbevakning, fyll i formuläret och skicka in så kontaktar vi dig.