20-04-2021 | Aktuellt

Brott mot handlare ökar

Mot slutet av 2020 rapporterades det att brott mot handlare minskade men tyvärr varade det inte länge. Nu visar siffrorna på att brott mot handlare har ökat under första kvartalet av 2021 och högst upp på listan över brott som handlare utsätts för finner vi snatteri.

Varje kvartal släpper Svensk Handel en mätning som visar på butikernas brottsutsatthet den senaste tiden. Trygghetsbarometern visade under första kvartalet av 2021 att brott mot handlare har ökat och att 4 av 10 handlare idag utsätts för brott. En ökning på 14% i jämförelse med fjärde kvartalet 2020. Även på Sydsec har vi märkt av att fler handlare känner sig utsatta och är i behov av hjälp för att förhindra stöld av varor.

– Under första kvartalet har vi fått in flera förfrågningar av butiksägare som har problem med att det är mycket snatteri. Och den bilden bekräftas ganska snabbt från det att vi sätter foten i affären, säger Dan Thorstensson, produktionsledare på Sydsec.

Att bli utsatt för stöld skapar inte enbart en oro och stress, det är även en ekonomisk förlust. Under en dag kan en civil butikskontrollant upptäcka och gripa misstänkta snattare och stöldligor som stulit varor för fyrsiffriga belopp. Utsätts handlaren för snatteri över en lång period så blir den ekonomiska förlusten enormt omfattande.

– För att få stopp på stölderna så gäller det att arbeta proaktivt, finnas på plats när stölden sker och kunna göra ett ingripande och anmälan. I de allra flesta fall ser man positiva resultat redan efter några dagar, säger Dan Thorstensson.

Misstänker du eller vet du om att din butik utsätts för brott och vill veta mer om hur det fungerar med uniformerade eller civila butikskontrollanter? Kontakta oss på Sydsec så berättar vi mer.