07-12-2020 | Aktuellt

Höj säkerheten med hjälp av våra väktare under coronapandemin

Vardagen är sig inte lik och vi alla gör vårt yttersta för att minska smittspridningen. Många jobbar hemifrån, men många behövs även på plats för att verksamheten ska kunna bedrivas. Under rådande omständigheter är det viktigt att se till att medarbetare och besökare känner sig säkra för att tryggt kunna fokusera på sitt arbete.

Svensk Handel publicerade Trygghetsbarometern för tredje kvartalet 2020. Resultatet visar på att brottsligheten i pandemin har ökat markant. En av orsakerna till detta är att pandemin skapat oro och förändrade livssituationen för många människor. Även för de kriminella har stressen och pressen ökat vilket har resulterat i att hot- och våld situationerna i handeln skjutit i höjden. Vi på Sydsec har länge arbetat med att trygga och säkra verksamheter runt om i Skåne. Och vi jobbar alltid utifrån att våra kunders personal ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Vare sig det gäller områdesbevakning, stationär väktare på plats eller bevakningsring för tryggare butiker. Vi sköter säkerheten så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet och era kunder.

“Vi jobbar alltid utifrån att våra kunders personal ska känna sig trygga på sin arbetsplats”

Vi tar coronapandemin på största allvar. Då vi är en stark leverantör av säkerhet har vi sedan dag ett vidtagit åtgärder för att begränsa smittspridningen och säkerställa att de miljöer vi verkar i är säkra för våra medarbetare. Våra tidiga åtgärder och nu inarbetade rutiner har hjälpt oss att kunna fortsätta vårt arbete med att skapa ett tryggare Skåne. Därför öppnar vi nu upp möjligheten för fler företag att få hjälp med att se till att trängsel inte uppstår och att avstånd hålls.

Vi kan finnas på plats för att genomföra temperaturmätningar av personal och besökare som kommer till er verksamhet för att säkerställa att er miljö är så trygg och säker som möjligt. Allt detta samtidigt som vi bevakar och ser till att er personal inte utsätts för våld och hot samt att stölder inte begås. Vi finns även behjälpliga om ni önskar utökad bevakning för er verksamhet. Vi vet att många företag, ofrivilligt, har fått dra ner på tempot eller fått be medarbetarna att arbeta hemifrån. Det kan därför vara en god idé att utöka bevakningen under en period för att eliminera risken att bli utsatt för brott då verksamheten inte bedrivs på samma sätt som den brukar.

Våra säkerhetslösningar är skräddarsydda utifrån era behov, önskemål och tidsramar. Vi står gärna till ert förfogande och hjälper er att trygga och säkra såväl verksamheten som personalen. Vi har all säkerhet ni behöver.

 

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er

Sydsec Andreas

Andreas Esteves
andreas.e@sydsec.se
0765-20 75 88