21-12-2020 | Aktuellt

Julhälsning från Sydsec

Vilket år 2020 blev! Det blev något helt annat vad de flesta av oss kunnat ana. Det har ställt mycket på sin spets men samtidigt gett oss tid och utrymme för reflektion. Framförallt har året gett oss en stor utmaning där förändringsbenägenhet och smarta lösningar stått i centrum.

Vår största utmaning har varit att säkra våra medarbetare och de kunder vi verkar för. Säkerhet är vår grundbult och vi har varit snabba med att implementera riktlinjer och åtgärder för att säkra upp vår verksamhet och i den miljön vi verkar, vilket har gett positiva resultat och friska medarbetare.

För att hjälpa till med det vi kan bäst, att trygga och säkra för våra kunder, så har vi även på olika håll utökat vår bevakning för att hjälpa vår omgivning med att hålla avstånd och en smittfri miljö.

Året har präglats av hantering av oro för pandemin men även av hälsa och välmående. Under oktober deltog vi i Mustaschmilen. Ett lopp på 10 km där du själv kunde välja om du ville genomföra hela loppet på en gång eller dela upp loppet i delsträckor, samt om du ville gå, springa eller kanske hoppa runt. Detta inspirerade till en aktivare vardag och var uppskattat hos våra medarbetare. Ett behövligt arrangemang i en tid av osäkerhet och oro.

Varje år skänker vi en julgåva och i år väljer vi att skänka vår julgåva till BRIS – Barnens Rätt i Samhället som dagligen arbetar för ett bättre samhälle för barn. Hemmet är långt ifrån allas trygga plats och i skuggan av pandemin råkar många barn illa ut. Alla ska ha rätt till en säker och trygg uppväxt.

Avslutningsvis innan det är dags att rikta blickarna mot 2021 så vill vi passa på att tacka alla kunder, partners och medarbetare för detta år. Det har varit ett händelserikt år på många sätt men än en gång bevisar vi att vi är starkare tillsammans, trots att avstånd måste hållas.

Vi på Sydsec önskar er en god jul och gott nytt år!

 

BRIS - Barnens Rätt i SamhälletLäs mer om BRIS och hur du kan hjälpa till här.