10-06-2021 | Aktuellt

Områdesbevakning – Ökad närvaro skapar trygghet

Sommaren är här och vi är många som ser fram emot soliga dagar och utflykter. Fler människor är i rörelse och platser som sedan tidigare varit tomma fylls nu med glada badgäster och besökare. Erbjud era gäster en trygg och trivsam upplevelse genom att ligga steget före och säkra ert område.

Varje år sammanställer Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en undersökning där de bland annat frågar allmänheten om hur de upplever utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott. I den senaste rapporten 2020 framkommer det att 30 procent av de svarande inte känner sig trygga när de går ut i sitt eget bostadsområde. På Sydsec arbetar vi med att förebygga, förhindra och åtgärda brott. Med ökad närvaro av väktare tillsammans med uppsättning av skyltar och informationsmaterial ser vi till att göra Skåne till en säkrare plats för alla.

Även om områdesbevakning syftar till att säkra ditt område så handlar det till lika stor del om att skapa trygghet för de som vistas där. Oavsett vilken tid på dygnet det är eller vilken plats det handlar om. Det kan vara allt från tillsyn av arbetsplatser, bostäder, naturområden, badplatser med mera. Genom att ta hjälp av väktare kan du bland annat säkerställa att inga obehöriga kommer in på ditt område, få hjälp med att informera besökare om vad som gäller vid området de besöker och få rapporter om eventuella skador som behöver åtgärdas. Alla dessa insatser ökar tryggheten för de människor som verkar i miljön.

” Att skapa trygghet är inte en engångsinsats utan är ett arbete under ständig utveckling ”

Genom att kontinuerligt studera händelserapporter och inträffade situationer ser vi vad vi behöver göra för insats framåt för att öka säkerheten. Vi arbetar alltid för att ligga steget före de kriminella och därmed få fler människor att känna sig trygga i sin vardag. Att skapa trygghet är inte en engångsinsats utan är ett arbete under ständig utveckling. Tillsammans kan vi se till att mer än 30 procent känner sig trygga i sitt eget bostadsområde och minska antalet brott.

Sydsec har sedan 2004 hjälp företag, verksamheter och föreningar med att trygga människor och säkra värden och miljöer med hjälp av de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi är en fullserviceleverantör av säkerhetstjänster vilket innebär att du kan samla dina säkerhetstjänster hos oss. Då vi från start vill få en god kännedom om din verksamhet och med många års erfarenhet inom säkerhet och bevakning hittar vi en skräddarsydd lösning som passar just din verksamhet.

 

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer! 

Georgios T

Georgios Tsipogiannis
Affärsutvecklare
georgios.t@sydsec.se
0765-20 75 88