”Ställ högre krav på bevakarna”

Upphandlarna ställer för låga krav på bevakningsföretagen. Det menar ledande företrädare för den kritiserade branschen.