25-11-2020 | Aktuellt

Sydsec bevakar solcellspark i Svalöv

Sydsec bevakning har fått förtroendet att bevaka den nya solcellsparken på Elvireborgs gård i Svalövs kommun. Solcellsparken är 7800 kvadratmeter och levererar förnybar el direkt till Fastighets AB Trianon i Malmö med hjälp av cirka 3900 solcellspaneler.

Projektet är ett samarbete mellan E.ON, Fastighets AB Trianon och markägare Jörgen Mattsson. E.ONs koncept som möjliggör solcellsparken bygger på att koppla ihop företag som vill använda förnybar solel till sin verksamhet med en markägare som har tillgänglig mark. Sydsec har sedan tidigare hjälpt markägare Jörgen Mattsson med bevakningstjänster och ser fram emot att utöka bevakningen till solcellsparken.

– Då Jörgen är tidigare hemlarmkund hos oss så känns det extra roligt med det utökade förtroendet att få hjälpa honom med bevakning av solcellsparken. Vi på Sydsec värnar om vår miljö och uppmuntrar till initiativ som har fokus på en hållbar framtid, säger Bjarne Sjöbeck, vd Sydsec.

Ett stort ansvar

Likt andra verksamheter och anläggningar är det viktigt att säkerheten är hög. Obehöriga ska inte kunna vistas på området och kunden ska känna sig trygg med att sin egendom förblir ostörd. Anläggningen är utlagd på tre hektar vilket motsvarar cirka fyra fotbollsplaner. Ett område som kräver ett stort ansvar att hållas tryggt och säkert.

– För oss är det viktigaste i vårt arbete att kunden känner sig trygg och säker. I samtal med kund och med vår erfarenhet och expertis inom säkerhetslösningar kunde vi ta fram en lösning som skräddarsyddes för solcellsparken. Denna lösning kan vi nu framöver applicera på andra solcellsparker och liknande anläggningar, säger Bjarne Sjöbeck.

Ett energifyllt samarbete

Samarbetet mellan markägaren Jörgen Mattsson, E.ON och Trianon i Malmö skapar ett tydligt exempel på hur vi tillsammans kan arbeta mer hållbart. Dessutom på ett sätt som gynnar alla parter. Jörgen Mattsson, markägare, är nöjd med beslutet av att vara en del av konceptet.

– Det känns fantastiskt att kunna bidra i arbetet med att satsa på förnybar energi. Jag gick i tankarna att skaffa mer solceller då jag redan har solceller som är kopplade till min bostad. När E.ON senare kontaktade mig för ett samarbete fastnade jag för att de hade en slutkund, Trianon, som förser sina hyresgäster med den producerade elen. Här vinner alla parter på samarbetet, säger Jörgen Mattsson.