17-05-2021 | Aktuellt

Systematiskt brandskyddsarbete ökar säkerheten

Många företag arbetar med sitt brandskydd och gör ett bra arbete, men de arbetar oftast inte tillräckligt. Andreaz Holm, gruppledare och brandskyddsansvarig på Sydsec, har arbetat med brandsäkerhet i fem år och möts allt för ofta av bristande rutiner.

Förebyggande brandskyddsarbete är en viktig del av kvalitetsarbetet. Med tydliga rutiner, material och kontroller har verksamheter bättre beredskap för att kunna hindra eller begränsa skador till följd av brand. Men det gäller att ha koll så att alla delar kontrolleras och säkerställs.

– Det är inte ovanligt att jag besöker en verksamhet och ser att de har en branddörr som är blockerad av en stol eller en roll-up. Det kan få väldigt stora konsekvenser vid ett skarpt brandlarm samtidigt som det inte är godkänt enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), säger Andreaz Holm.

Krav på verksamheter

Bild på Andreaz Holm, gruppledare och brandskyddsansvarig på Sydsec

Andreaz Holm, gruppledare och brandskyddsansvarig på Sydsec

I lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) återfinns kravet att verksamheter kontinuerligt, oberoende storlek, ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Yttersta ansvaret ligger på ledningen men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal behöver också vara väl informerade om rutiner och processer.

– Det handlar inte enbart om att utrymningsvägarna ska vara fria och att brandvarnare är på plats. Utan det är även ytterst viktigt att se över ansvarsfördelningen, instruktioner, övningar, dokumentering med mera som är viktiga komponenter i arbetet, säger Andreaz.

Arbete som räddar liv

Brandskyddsarbetet kan i många fall uppfattas som en stor och komplicerad uppgift. Och det är upp till varje person som är ansvarig att bestämma om de vill ta hjälp av en extern aktör eller om de vill arbeta med brandskyddet själv. Oavsett är det viktigt att rutiner och lösningar utgår från den enskilda verksamhetens förutsättningar för att arbetet ska bli tydligt och hanterbart. Att kontinuerligt säkerställa att allt fungerar korrekt skapar en trygg miljö samtidigt som det kan rädda både liv och egendom.

– Det systematiska brandskyddsarbetet kan vara avgörande den dagen det eventuellt uppstår en brand. Därför är det så oerhört viktigt att du tar arbetet på allvar och har tänkt igenom och arbetar systematiskt och proaktivt med ditt brandskydd, säger Andreaz.

Behöver du hjälp med att arbeta systematiskt med ditt brandskydd?

Sydsec har ända sedan 2005 kompetensutvecklat sina väktare med kunskap inom SBA och hantering av brandlarm som anläggningsskötare mot SOS Alarm, för att kunna vara våra kunder behjälpliga med brandskyddet. Det skapar mervärde och synergieffekter och kunderna sparar ofta både ansenliga pengar och resurser då de själva slipper lägga ner värdefull arbetstid eller anlita externa brandskyddskonsulter. Dessutom kan Sydsec utföra det systematiska brandskyddsarbetet dygnet runt på tider när lokalerna är tomma, vilket gör att verksamheten hos kunden inte störs.

Varmt välkommen att kontakta oss på Sydsec så hjälper vi dig.