29-04-2021 | Aktuellt

Varför är certifiering viktigt?

Sydsec var det första bevakningsföretaget i Sverige som blev certifierat enligt SSF1063. Certifieringen innebär att högre krav ställs på oss än på enbart ett auktoriserat bevakningsföretag.

Att inneha en certifiering ger trygghet för våra kunder. Genom att vi är certifierade visar vi inte enbart att vi tar våra kunders säkerhet på största allvar utan att vi också kan intyga att vi klarar av kvalitetskraven för att skydda deras värden. En granskning görs regelbundet av ackrediterad part gällande oss som företag, vår personal, tjänster och ledningssystem samt kvalitetssäkring för att se till att vi alltid uppfyller kriterierna för certifieringen.

Certifieringen är viktig för oss redan från den första kundkontakten. När kunden ser certifikatet blir de snabbt medvetna om att vi har en stark och stabil ekonomi och har ett väl utbyggt och fungerande kvalitetsledningssystem. De vet också att vi kontinuerligt arbetar med miljöfrågor och att hela vårt företag på riktigt utgår från arbetet med ständiga förbättringar. Förutom att våra kunder kan känna sig trygga har vi märkt att våra kunders anställda, besökare och kundernas egna kunder uppskattar att de anlitar en kvalificerad säkerhetspartner. Det blir således en positiv påverkan för alla parter.

4 skäl till varför du som köpare ska ställa krav på certifiering

  • Kvalitetskraven säkerställs och uppfylls över tiden.
  • Kvalitetskraven är framtagna av myndigheter, försäkringsbolag och intresseorganisationer som är oberoende av enskilda varumärken eller särintressen.
  • När kvalificeringsnivåerna är rätt blir upphandlingarna smidigare.
  • Ett bevakningsföretag som ej är certifierat har ingen tvingande extern revision för att kontrollera att det inte föreligger brister i den kvalitets- och säkerhetsmässiga strukturen.

4 centrala frågor att ställa dig i valet av bevakningsleverantör

  • Uppfyller leverantören högt ställda krav avseende bevakningspersonalens lämplighet och arbetsutförande?
  • Är kreditvärdigheten god?
  • Har bevakningskontoret tillräckligt skydd och kvalitetssäkring av all kund- och säkerhetsorienterad information?
  • Kan bevakningsleverantören uppvisa ett giltigt certifikat enligt SSF 1063:2?

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på Sydsec arbetar och tänker kring certifiering eller om vill du veta mer om våra tjänster.

Georgios T

Georgios Tsipogiannis

Affärsutvecklare
georgios.t@sydsec.se
0765-20 75 88