17-02-2021 | Aktuellt

”Alla ska känna sig välkomna och trygga här”

Rosengård i Malmö har genom åren setts som ett osäkert område. Men idag är det annorlunda och flera aktörer är med och utvecklar stadsdelen. Däribland fastighetsbolaget Trianon som äger och förvaltar Rosengård Centrum.

Köpcentret har idag ett brett utbud av restauranger, butiker och tjänster. Här kan du köpa mat från världens alla hörn, låna böcker på biblioteket eller sätta dig ner och ta en fika. Under åren har köpcentret fått mer fokus och idag är det många butiker som önskar att få en plats. Daniel Christiansson, teknisk förvaltare på Trianon har sedan två år tillbaka arbetat med Rosengård Centrum. Daniel tillsammans med sina kollegor arbetar dagligen för att skapa en positiv atmosfär för besökarna och stärka bilden av köpcentret.

— Vi vill att Rosengårdsborna ska vara stolta över Rosengård och över Rosengård Centrum. Därför är det viktigt att vi alltid gör vårt yttersta så det blir ett positivt besök hos oss. Alla ska känna sig välkomna och trygga här, säger Daniel.

Sydsec som säkerhetspartner

En viktig del i arbetet med att utveckla och förbättra köpcentret är att ägare och personal i butikerna ska känna sig trygga. Från den 1 januari 2021 valde Trianon Sydsec som partner för leverans av säkerhetstjänster som sedan tidigare är bekant med området. I valet av ny säkerhetsleverantör är det viktigt att företaget är certifierat. Certifieringen innebär en extra granskning av en extern part och är ett bevis på att företaget ställer högre krav på sig själva. Men lika viktigt som det är att vara ett certifierat företag är det också väldigt viktigt att kunna leverera en helhetsbild.

Daniel Christiansson, tekniker Trianon.

— Det handlar om att kunna agera proffsigt både på jobbet och utanför jobbet. Alla faktorer spelar in för att kunna säkerställa att säkerheten finns där dygnet runt. När vi går hem för dagen så ska vi lugnt kunna luta oss tillbaka och komma tillbaka nästa dag med samma upplevelse av trygghet, säger Daniel.

Inom fastighetsbranschen kan man se en ökad utveckling av tekniken som används i säkerhetstjänsterna. Allt från uppkopplade kameror till ventilationssystem som hjälper till att säkra upp byggnader och verksamheter. Med hjälp av tekniken och väktarna på plats agerar säkerhetsföretaget som en förlängd arm som alltid finns till hands.

— Sydsec ser till så allt flyter på och gör att vi hinner med den återhämtning som vi behöver på vår lediga tid för att vi ska kunna fortsätta utveckla nya idéer, säger Daniel.

Utveckling i fokus

För att kunna ta avstamp och utveckla Rosengård Centrum krävs ett bra samarbete mellan alla aktörer. Därför krävs god kommunikation, transparens och uppföljning. Genom att ha goda kommunikationsvägar höjs förutsättningarna för att kunna skapa en bättre arbetsmiljö och ett tryggare köpcentrum för kunderna.

— Vi alla arbetar för att stärka Rosengård Centrum. Då är det viktigt att känna sig trygg med att kunna lyfta sådant som behöver ses över och förbättras så att arbetet blir gynnsamt för alla parter. På så sätt arbetar vi alltid framåt och kan utvecklas, säger Daniel.

Framtiden ser ljus ut för Rosengård och Rosengård Centrum. Trygghetsarbetet fortsätter och Trianon blickar framåt och förbereder för nya projekt. Bland annat hoppas de på att de snart kan dra igång och bygga nya fastigheter med lägenheter, införskaffa solceller och placera ut bikupor. Tillsammans med alla aktörer vill Trianon fortsätta att skapa smarta lösningar som gynnar både de som bor och arbetar här och som gynnar Malmö i stort.Om Trianon

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. För mer information, besök www.trianon.se.

Läs mer
Sydsec Bevakning tecknar avtal med Trianon