01-01-2021 | Pressmeddelande

Sydsec Bevakning tecknar avtal med Trianon

Trianon väljer Sydsec Bevakning som leverantör av säkerhetstjänster vid Rosengård Centrum.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag baserat i Malmö som sedan de grundades 1973 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2021 och avser huvudsakligen stationär väktare på plats, stängning, hemgångskontroller och larmåtgärder vid Rosengård Centrum.

– Vi ökar i och med detta uppdrag vår lokala närvaro ytterligare i området Rosengård och kommer därmed än mer att kunna bidra till Rosengårds positiva utveckling vilket vi värdesätter högt, säger Bjarne Sjöbeck, vd Sydsec.

För ytterligare information, kontakta:
Bjarne Sjöbeck, vd Sydsec Bevakning AB
Tel: 0762- 46 63 92, e-post: bjarne.s@sydsec.se

Relaterade länkar:
Sydsec hemsida
Trianon hemsida

Sydsec Bevakning är en helhetsleverantör av säkerhetstjänster och produkter för företag, organisationer och offentlig sektor.